Pokaż/Ukryj filtrowanie

Polityka prywatności

Polityka prywatności zgodna z RODO i pliki „Cookies”

 1. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych Sprzedawcy  dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez  Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest ZABAWKARSTWO Wojciech Bączek z siedzibą w 07-100 Węgrów, ul. Gdańska 80, NIP: 824-000-47-92, REGON: 710061733.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez ZABAWKARSTWO Wojciech Bączek jego danych osobowych podanych w procesie rejestracji Konta Użytkownika, podczas korzystania z platformy B2B, składania zamówień oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
 3. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, jednak z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.
 4. Klient, za zasadach określonych w RODO, ma prawo do żądania od Sprzedającego dostępu do danych osobowych dotyczącej osoby której dane dotyczą, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawa do przenoszenia danych.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego  zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Dane osobowe Kupującego będą udostępniane Podmiotom, którym Panda powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania w związku z prowadzoną działalnością.
 7. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 9. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", czyli dane informatyczne, które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Platformy B2B, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
 10. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Platformy B2B na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 11. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Platformy B2B.
 12. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
    a.    utrzymania sesji Użytkownika Systemu (po zalogowaniu) i poruszania się po serwisie,
    b.    dostosowania zawartości stron internetowych Systemu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze
           stron internetowych,
    c.    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Systemu korzystają ze stron internetowych, co
           umożliwia     ulepszanie ich struktury i zawartości,
    d.    dostosowania zawartości Systemu do preferencji Użytkownika.