Pokaż/Ukryj filtrowanie

Reklamacje

Regulamin postępowania reklamacyjnego

§ 1

 1. Regulamin postępowania reklamacyjnego przewiduje dwa rodzaje zgłoszeń:
 1. wynikające z usterek dostarczonego towaru
 2. wynikające z niezgodności towaru z umową

§ 2

 1. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w obecności Kuriera. Jeżeli Klient zauważy nieprawidłowości w stanie przesyłki z towarem lub uszkodzenie w momencie jej dostarczenia do Klienta, muszą one zostać odnotowane w formie protokołu szkody, podpisanego przez Klienta oraz kuriera przy dostarczeniu przesyłki – nie stosowanie się do powyższych zaleceń będzie skutkowało odrzuceniem reklamacji dostawy.
 2. W przypadku dostawy transportem Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do sprawdzenia towaru zarówno pod względem ilościowym i jakościowym.  W razie stwierdzenia ubytku, uszkodzenia lub braków, Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu (dostępny w zakładce Reklamacje)
 3. Każda reklamacja powinna być zgłoszona do opiekuna handlowego bądź bezpośrednio do Administratora Platformy B2B pod adres e-mail: biuro@baczek.pl i powinna zawierać powód reklamacji oraz zdjęcie reklamowanego towaru z widocznymi wadami (wypełniony formularz reklamacji).  
 4. Towar będący przedmiotem reklamacji musi zostać dostarczony przez Klienta do siedziby firmy Sprzedawcy. Towar nie może być wysłany przez odbiorcę na koszt dostawcy. W tym przypadku przesyłka nie zostanie przyjęta. Towar, po wcześniejszym uzgodnieniu, może zostać odebrany przez opiekuna handlowego bądź przy kolejnej dostawie towaru.

§ 3

 1. Reklamacja wynikająca z niezgodności towaru z zamówieniem będzie przyjęta do rozpatrzenia jeżeli:
 1. został wypełniony formularz reklamacji dostępny w zakładce Reklamacje
 2. został podany powód reklamacji oraz podana specyfikacja niezgodności
 3. zgłoszenie zostało dokonane nie później niż 3 dni roboczych od daty dostarczenia lub odbioru towaru.

§ 4

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru z wypełnionym formularzem reklamacyjnym. W poszczególnych przypadkach termin ten zależy od sposobu rozpatrywania reklamacji przez dostawców i producentów współpracujących z firmą ZABAWKARSTWO Wojciech Bączek.
 2. W przypadku reklamacji produktów Clementoni prosimy o bezpośrednie zgłoszenie poprzez formularz https://www.clementoni.com/pl/form/ i postępowanie zgodnie z wytycznymi producenta. 
 3. Dział Reklamacji każdorazowo przeprowadza weryfikację poprawności nadesłanych produktów i dokumentów z danymi zawartymi w formularzu reklamacyjnym, o którym mowa w § 2 pkt 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towar zostanie odesłany do Klienta.
 4. W przypadku uznania reklamacji , następuje zwrot towaru do dostawcy , naprawa lub obniżenie ceny w wymiarze proporcjonalnym do występującej wady towaru. W przypadku konieczności dostarczenia wymienionego lub naprawionego towaru koszty transportu do odbiorcy ponosi dostawca.

§ 5

 1. Towar niezgodny z umową to  produkty:
 1. dostarczone niezgodnie z zamówieniem
 2. niezgodne z dokumentem sprzedaży pod względem ilościowym i rodzaju towaru
 3. towar jest niezgodny z opisem podanym przez firmę ZABAWKARSTWO Wojciech Bączek

§ 6

 1. Reklamacja wynikająca z wad towaru z winy producenta rozpatrywana jest do 24 miesięcy od dnia zakupu towaru.

§ 7

 1. Reklamacji nie podlegają:
 1. towary, którym minął okres gwarancji producenta
 2. minął rok od daty zakupu potwierdzonej fakturą zakupu dokonanego w firmie ZABAWKARSTWO Wojciech Bączek
 3. uszkodzenia mechaniczne
 4. naturalne ślady zużycia produktu powstałe w trakcie jego eksploatacji
 5. uszkodzenia towarów powstałe w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia podczas transportu od Klienta do Działu Reklamacji
 6. towary nie zakupione w firmie ZABAWKARSTWO Wojciech Bączek
 7. przesyłka nie zawiera formularza reklamacyjnego
 8. stwierdzono próby samodzielnej naprawy lub modyfikacji towaru

§ 8

 1. W razie wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących rozpatrywania reklamacji prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta:

tel. (25) 792-31-98

e-mail: biuro@baczek.pl

Formularz reklamacji